Miljøfokus i bransjen

Miljøfokuset som i dag brer seg over hele kloden, påvirker også Maskinpakking og våre kunder. Det er stort fokus på å unngå overemballering og vi imøtekommer disse kravene ved å optimalisere fyllenivået ved pakking, og unngår unødvendig emballasje. Som et resultat av dette brukes mindre emballasjemateriale, og det fraktes mindre luft. I tillegg jobber vi for å finne emballasjematerialer som både beskytter produktet på en god nok måte, samtidig som materialene er mest mulig miljøvennlige.

 

Som næringsmiddelbedrift opplever vi også økte krav i forhold til bærekraftig produksjon, både fra myndigheter og våre kunder. Vi jobber kontinuerlig med minimering av utslipp, energieffektivisering og god avfallshåndtering. I vår topp moderne fabrikk, er det tilrettelagt for at vi best mulig skal nå disse målene.

Gjennom å tilby råvarer som er UTZ, økologisk og Fairtrade sertifiserte er vi med på å jobbe i henhold til FNs bærekraftmål.

 

Vår nye fabrikk er i energiklasse A. Vi gjenvinner energi, ved å benytte varme fra våre kompressorer til oppvarming av bygg. Er det behov for ekstra oppvarming, brukes jordvarme. Luften i produksjonslokalene byttes fem ganger per time, med gjenvinning av varmen.