MASKINPAKKINGS KVALITETSPOLITIKK

Vi i Maskinpakking skal:

  • Gi mattrygghet høyeste prioritet, med tilstrekkelige og kompetente ressurser
  • Tilstrebe å levere trygge og feilfrie produkter
  • Følge til enhver tid gitte myndighets- og kunde krav
  • Ha stort fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
  • Aktivt jobbe for å fremme godt engasjement og tydelig kommunikasjon
  • Jobbe kontinuerlig med forbedring av ledelses- og styringssystemet for mattrygghet

Da blir vi;

  • En leverandør som kunde og forbruker har tillit til, med et godt omdømme
  • Et naturlig og trygt førstevalg for nye og eksisterende kunder