BEREDSKAPSTELEFON

Ved hendelser som gjelder bygg og omkringliggende områder:

Kontakt daglig leder Sondov på følgende telefonnummer: +47 957 76 900

e-post: sondov@maskinpakking.no

 

Ved hendelser som gjelder næringsmiddeltrygghet:

Kontakt kvalitetssjef Kathrine på følgende telefonnummer: + 47 936 52 166

e-post:  kathrine@maskinpakking.no