Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Maskinpakking AS ("Maskinpakking" eller "vi") med organisasjonsnummer 984 684 215. Vi opptrer som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på e-post info@maskinpakking.no eller per telefon 31297300.

 

Innledning

For å kunne levere en så god tjeneste som mulig til våre kunder er vi avhengig av å behandle enkelte personopplysninger. Under har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

 

Behandling av personopplysninger om kundens/leverandørens kontaktpersoner

Vi behandler personopplysninger om kundens/leverandørens representanter/kontaktpersoner i forbindelse med inngåelse og oppfølging av kundeavtaler eller leverandøravtaler. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger:

 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Stillingstittel
 • Selskapsinformasjon

 

Denne type behandling av personopplysninger behandles på bakgrunn av GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav f) (berettiget interesse). Vi vil i den forbindelse ha behov for å samle inn, kontrollere og behandle informasjon om kundens/leverandørens kontaktperson/representant i forbindelse med inngåelse av kundeavtale eller leverandøravtale. Vi vil videre kunne ha et behov for å behandle disse opplysningene i forbindelse med løpende oppfølging og administrering av kundeavtalen eller leverandøravtale.

 

Maskinpakking behandler for øvrig ingen personopplysninger i forbindelse med sin leveranse etter kundeavtalen eller leverandøravtalen.

 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med kontaktskjema på nettsider

Dersom du ønsker å benytte deg av vårt frivillige kontaktskjema på våre nettsider er vi avhengig av å behandle enkelte personopplysninger om deg. I denne sammenheng vil vi kunne behandle følgende personopplysninger:

 

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Firmaopplysninger tilknyttet kontaktperson
 • Eventuelt andre personopplysninger som er oversendt til oss i kontaktskjemaets fritekstområde

 

Denne typen behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne motta og besvare din henvendelse til oss, og behandles på bakgrunn av ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

 

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vår nettside http://www.maskinpakking.no/ benytter enkelte informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapslene kan i noen tilfeller samle inn enkelte personopplysninger fra din datamaskin, slik som IP-adresse.
 

Du kan lese mer bruken av informasjonskapsler i vår dedikerte cookie-policy her.

 

Mottakere av personopplysninger
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men vi vil kunne benytte underleverandører til intern drift av våre nettsider og IT-systemer. Disse underleverandørene behandler personopplysninger som databehandler, og deres behandling er underlagt en databehandleravtale. Alle underleverandører er pålagt å handle etter dokumentert instruks Maskinpakking, og kan ikke bruke dine personopplysninger til egne formål.

 

Maskinpakking overfører ikke personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS.

 

Tidsrom for oppbevaring av personopplysninger

Maskinpakking oppbevare bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger som inntatt ovenfor.

 

I tillegg kan vi i noen tilfeller ha en plikt til å oppbevare enkelte opplysninger som følge av lovpålagte forpliktelser eller for å kunne gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Hvis opplysningene ikke deretter skal bevares etter annen lovgivning, vil de bli slettet.

 

Dine rettigheter

Maskinpakking har implementert relevante og tilpassede tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine opplysninger og sikre dine rettigheter. Nedenfor følger en oversikt over hvilke rettigheter du har i henhold til GDPR:

 

 • Du har rett til å anmode Maskinpakking om å få innsikt i dine personopplysninger samt verifisere, slette eller begrense bruken av opplysningene. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger. Hvis en slik innsigelse er berettiget, må opplysningene ikke lenger behandles til de konkrete formål.

 

 • Under særlige omstendigheter har du videre rett til dataportabilitet. Det betyr at du kan anmode om å få de opplysninger du selv har gitt til Maskinpakking utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også anmode om å få opplysningene oversendt til en tredjepart.

 

 • Behandler Maskinpakking dine personopplysninger på bakgrunn av et samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette berører ikke lovligheten av den behandling som er basert på ditt samtykke før du har tilbakekalt det.

 

Hvis du ønsker å klage over behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å rette henvendelse til Maskinpakking. Kontaktopplysninger finner du helt innledningsvis i denne personvernerklæringen. Hvis det konkrete forhold du klager over ikke blir løst av Maskinpakking, og du ønsker å gå videre med saken, kan du klage til:

 

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 Oslo

E-mail: postkasse@datatilsynet.no

www.datatilsynet.no

 

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.