Trender

Trenden som overskygget alt annet for tiden, er miljømessige optimaliseringer. Det er veldig bra og på tide at «alle» tenker dette.
Overordnet må vi huske at matvarene må emballeres, og at dette er et av de beste tiltak for miljøet. I land med mangel på mulighet for moderne emballering, er svinnet på matvarer enormt og forurenser vesentlig mer.

 

Av verdens samlede karbonavtrykk står pakkematerialer for 1,7 %, mens f. eks biler står for 14%. Av det plastmaterialet som finnes igjen på strender, så står byggebransjen og fiskeribransjen for klart største del.

 

Vi sier ikke dette for å nedtone emballasjens negative virkninger vedrørende forurensninger, men for å sette det i perspektiv.

 

I dag er det mange gode miljømessige løsninger og -produkter. Spesielt for emballasje uten krav til holdbarhet (f. eks bæreposer, fruktposer etc) kan disse lett framstilles enten helt bio-basert eller bio-nedbrytbare.

 

For emballasje med krav til holdbarhet over tid er utvalget pr i dag svakere for forurensingfrie løsninger. Mange store selskaper jobber hardt med å finne gode løsninger og det vil komme innen kort tid. Maskinpakking ønsker å være blant de første som tar dette i bruk.

 

I dag er de beste løsninger for langtidsholdbare produkter å bruke monofraksjoner, det vil si samme materialtyper i de forskjellige laminatlagene. OPP er her et godt materiale. Blanding av materialer og spesielt bruk av aluminium som et lag gir svært uheldige løsninger.

 

I Norge er metallisert folie satt på listen over «verstinger», mens de fleste andre land betrakter dette som et mindre problem. Metallisert gir meget god barriere i forhold til tilført metall.

 

Vi tilbyr gjerne EVOH eller Siox i våre folier i stedet for metallisert. Man opprettholder da en meget god barriere vedrørende oksygenmigrasjon og unngår innslag av metall. EVOH og Siox har svakere løsninger vedrørende lys og fuktighet, men ofte er dette elementer med mindre betydning.

 

I påvente av gode materialer i markedet jobber vi hardt for å bidra positivt. God fyllingsgrad, palleoptimale løsninger og minst mulig folie per mengde produkt er også viktig. 

 

Vi nevner vår løsning for valnøtter. Denne ble tidligere pakket i USA med metallboks. Lokk var av aluminium og med ekstra plastlokk. I tillegg var det limt papiretikett rundt boksen.
Vi har erstattet dette med en pose med folie delvis bygget opp av papir og med EVOH for å gi valnøttene best mulig holdbarhet (miljømessig viktig!). Vi har zipper for å gjøre løsningen brukervennlig. Og posene flushes med nitrogen (hovedbestanddel i luft), for å fortrenge oksygen og hindre oksidasjon av råvaren. Dette gir optimal holdbarhet for produktet. Vår løsning er veldig mye mer miljøvennlig enn tidligere løsning.

 

Vi ønsker også slå et slag for våre kartongløsninger. Vi er en av de få som har kartongløsninger uten behov for innerpose (dobbeltemballering). Materialene vi bruker er selvfølgelig næringsmiddelgodkjent, og vi har meget god fyllegrad, easy opening og displayløsninger. Totalt sett et optimalt produkt. 
Sjekk om dette også passer for dine produkter!