INFORMASJON ANGÅENDE CORONAUTBRUDD OG VÅR DRIFT

16.03.2020
Maskinpakking produserer som normalt. I tillegg til de strenge hygienekravene vi jobber under ved ordinær produksjon, har vi nå satt inn ekstra tiltak for å opprettholde produksjonen av trygge næringsmidler.

Maskinpakking produserer fortsatt som normalt. I den situasjonen vi nå er i, ser vi viktigheten av å ha næringsmiddelproduksjon i Norge. Tilgangen på råvarer fra leverandører i utlandet er fortsatt upåvirket, og muligheten til å produsere mat lokalt er viktigere enn noen gang. Vi har muligheter til å omstille vår produksjon på kort varsel, om vi ser at behovet for enkelte næringsmidler endrer seg. Vi har også mulighet til å øke vår produksjonskapasitet.

 

I tillegg til de strenge hygienekravene vi jobber under ved ordinær produksjon, har vi nå satt inn ekstra tiltak for å opprettholde produksjonen av trygge næringsmidler.

 

I følge Mattilsynet, er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann.

 

Vi har siden starten av utbruddet, innført strengere rutiner med spriting av hender i det man kommer inn i den administrative delen av anlegget, og ved inngangen til vårt lager. Inne i produksjonslokalene er det standard prosedyre å sprite alle kontaktoverflater/berøringspunkter, og denne rutinen har nå også blitt innført i den administrative delen av anlegget.

 

Vi har siden tidlig fase av utbruddet begrenset møtevirksomheten med personer utenfra bedriften, og besøk av kontakter fra det som i tidlig fase ble ansett som risikoland har blitt utsatt inntil videre. Vi håndhilser ikke lenger, og er svært bevisste på å holde avstand også innad i bedriften.

Alle ansatte med egne kontorer, spiser lunsj på kontoret, slik at færrest mulig samles på spiserom. På denne måten er det god plass i kantinen, slik at kun annenhver plass benyttes rund bordene. Det serveres ikke buffet/ felles tilberedt mat. Alle bringer med egen mat.

 

Ved lasting/lossing av råvarer/varer, er det ingen direkte kontakt mellom sjåfør og våre lageransatte. Sjåfører får ikke komme inn på vårt anlegg, og vi losser selv bilene.

 

Vår beliggenhet et stykke fra by/tettsteder, fører til at alle ansatte bruker egne biler til/fra jobb, og i disse tider er dette gunstig i forhold til å minske smittepress utenfra.

Våre ansatte har blitt informert om deres viktige funksjon for å opprettholde produksjonen av mat til befolkningen i en presset situasjon, og oppfordres til å ha minst mulig kontakt med personer utenfor egen familie inntil videre.

 

Vi ønsker nå ingen uanmeldte besøk til vårt anlegg, og oppfordrer eventuelle besøkende til å ringe oss før de kommer, for å avklare om vi tar imot besøk.