MASKINPAKKINGS KVALITETSPOLITIKK

Vi i Maskinpakking skal:

  • Gi mattrygghet høyeste prioritet
  • Tilstrebe å levere feilfrie produkter
  • Følge til enhver tid gitte myndighets- og kundekrav
  • Ha stor fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
  • Aktivt jobbe for å ha riktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger

Da blir vi;

  • En leverandør som kunde og forbruker har tillit til
  • Og danner grunnlag for å bli våre målkunders førstevalg