BEREDSKAPSTELEFON

Ved hendelser som gjelder bygg og omkringliggende områder:

Kontakt daglig leder Per Anders på følgende telefonnummer: +47 901 33 211

e-post: peranders@maskinpakking.no

 

Ved hendelser som gjelder næringsmiddeltrygghet:

Kontakt kvalitetssjef Kåre på følgende telefonnummer: + 47 907 34 706

e-post:  kare@maskinpakking.no